2017

Řízení pohonů komprese laserového svazku L3K v prostředí LabView
pro ELI Beamlines (Delong Instruments).

2016

Modul BST pro silové zkušebnictví na bázi hradlového pole Xilinx Zynq.
CNC interpolátor SF7 na bázi hradlového pole.

2015

Stroj pro rytí submikronových struktur.
Řízení stolku pro rastrovací elektronový mikroskop s DC motory.
Řízení manipulátoru pro rastrovací elektronový mikroskop s piezoaktuátory
a zpětnou vazbou na bázi absolutních enkodérů polohy.
Elektronika mikromanipulátorů TouchDown III pro inspekci IO (Kammrath & Weiss).

2014

Řízení manipulátorů distribuce laserových svazků pro ELI Beamlines
(ELI Beamlines / Delong Instruments).

2013

3D litografický systém IQWriter s využitím technologie dvoufotonového záchytu.
Tenzometrický modul EtherCAT (momentové utahování TG Drives, s.r.o.).

2012

Korekce proximity efektu při expozici negaussovským tvarovaným svazkem (TIP).
Modul řízení polohy EtherCAT pro serva s analogovým řízením (TG Drives, s.r.o.).
Modul řízení DC motoru EtherCAT s polohovou, rychlostní a proudovou smyčkou.
Multiplexer analogových signálů DMUX (FEI).

2011

Modul analogových a digitálních vstupů a výstupů EtherCAT DIO/AIO (TG Drives).
MicroHardessTester - Řízení piezomanipulátoru pro zkoušky tvrdosti
v submikronové oblasti. (Kammrath & Weiss).

2010

Vychylovací zesilovače pro elektronovou litografii se zlepšenou dynamikou (TIP).
Elektronika mikromanipulátoru TouchDown II (Kammrath/Weiss).

2009

Funkční testy přesného stolu pro vícesvazkovou litografii (projekt CHARPAN).
Řešení TZ modu elektronového litografu v rámci projektu TIP.

2008

Řízení přesného stolu pro vícesvazkovou litografii (projekt CHARPAN).
Zkoušky tečení materiálu, elektronika CreepTester.

2007

Modul PIEZO pro řízení přesných stolků, zpětná vazba se vstupem ze sin/cos enkodéru.
Řídicí systém BST pro silové zkušebnictví na bázi DSP modulu SF6.

2006

Expoziční systém pro elektronovou litografii na bázi Virtex 4 / 1Gb Ethernet.
Varianta frézky FCM 16 CNC vybavená servopohony.
Soustruh S500/125 CNC (ve spolupráci s DNK, s.r.o.).

2005

Expoziční systém pro elektronovou litografii na bázi Virtex E (ÚPT AVČR).
Elektronika GONIO XYZRT (Kammrath & Weiss GmbH).
Elektronika průtahoměru MFL 300 / 500 (MF GmbH).

2004

Prototyp záznamníku pro radiační ochranu (VF, a.s.)
Vícefunkční enkodérová jednotka (BESTEC, GmbH).

2003

Manipulátor s dispenzním systémem pro biomedicíncký výzkum S5 (Scienion, A.G.)
Moduly analogových a digitálních vstupů a výstupů standardu CANopen DS-401.
Modul DC servomotoru dle CANopen DS-402.
Frézka FCM 16 CNC (mechanika SlovTOS, s.r.o.), levnější varianta repase FC 16 CNC.

2002

F2000 GRAPHIC / MULTI, systém pro CNC frézování, multilicence simulátoru.
Systém BSTest pro silové zkušebnictví, uživatelské skripty, přímý přístup do Excelu.
Elektronika prvního zákaznického manipulátoru pro el. mikroskopii (XY/Z, RT,..).
Generátor mřížek GMaster pro elektronovou litografii.

2001

S2000 GRAPHIC / MULTI, systém pro CNC soustružení, multilicence simulátoru.
Soustruh S300 CNC, frézka F300 CNC.
Akce „CNC do škol“.
Vizuální rozhraní pro mikromanipulátory TouchDown.

2000

Elektronika mikromanipulátoru TouchDown pro inspekci IO (Kammrath & Weiss).
Řízení Beamline pro materiálový výzkum (FZÚ, Delong Instruments,Syncrotrone Trieste).

1999

Řízení systémů Afterloader Afl-CAV, Afl-STI pro ozařování pomocí California Cf252 (Delong Instruments s.r.o, MOÚ Brno).

1998

GUI RES pro iontové leptací přístroje (BALTEC GmbH).
GUI pro elektronově optická zařízení Delong Instruments, s.r.o.

1997

Expoziční systém elektronového litografu BS600 na bázi DSP AD 2181 (ÚPT AVČR).
První hologramy zhotovené s využitím BS600 (Czech Holography, nyní Optaglio s.r.o.).
Generátor dat pro výrobu Fresnelových čoček.
Varianty CNC řízení pro vysekávací lis a mikroplasmovou svářečku.

1996

F16 WOP GRAPHIC / MULTI, systém pro CNC frézování, multilicence simulátoru.
Nástrojová hlava NH6, chladicí modul pro SUF 16 CNC.
FC 16 PWM, úprava výukové frézky pro servořízení.
Měřicí modul pro rázové zkoušky dle Charpyho.

1995

S16 WOP GRAPHIC / MULTI, systém pro CNC soustružení, multilicence simulátoru.
Repase elektrovýzbroje SUF 16 CNC.
Systém BST pro silové zkušebnictví s uživatelsky definovatelnou metodikou měření.

1994

Řízení zkušebního trhacího stroje BST-1000 firmy Beton System, s.r.o.
Adaptér LOS pro vstup signálů z laserového interferometru, rozlišení pod 1nm.
FC 16 GRAPHIC, systém pro CNC frézování.

1993

FC 16 MULTI, multilicence simulátoru CNC frézování.
Program SUFCAD.

1992

Přechod na právní formu společnosti s ručením omezeným.
Řízení hydraulických lisů pro silové zkušebnictví (Beton System s.r.o.).
Modul parametrického programování pro SUF 16 GRAPHIC / MULTI.
Karta LS pro kódovanou konverzi signálů z laserového interferometru (RAITH GmbH).

1991

SUF 16 GRAPHIC / MULTI, systém pro CNC soustružení, multilicence simulátoru.
Řízení vibračních stolků (Beton System s.r.o.).

1990

Založení firmy.
Adaptér a programové vybavení pro vstup signálů z laserového interferometru.

 
   
Eltek spol. s.r.o. - © 2011
Galerie | Admin |