Program BST

Program BST je univerzální uživatelské rozhraní pro silové zkušebnictví.

Silový zkušební stroj je řízen samostatným kontrolérem SF6, který je vestavěný přímo do bloku elektroniky a zajišťuje všechny časově kritické funkce. Osobní počítač komunikuje s modulem SF6 přes rozhraní USB a má na starosti vizualizaci měření, definici průběhu měřicí zkoušky, spuštění a kontrolu jejího průběhu a následné zpracování výsledků v Excelu, který je využíván jako externí modul.

Rutinní obsluha je naprosto triviální. Pracovník zvolí požadovanou měřicí metodu, zadá potřebné údaje, upevní zkušební vzorek a spustí měření. Vše ostatní pak probíhá automaticky.

Vzhled protokolu i způsob off-line zpracování výsledků definují šablony protokolů, což jsou běžné Excelovské soubory splňující určité podmínky. Díky tomu lze většinu nezbytných úprav provádět v běžném prostředí Excel jednoduchou změnou příslušné šablony protokolu nebo vytvořením šablony nové.

Měřicí metody pak definují měřicí postup, způsob sběru dat a jejich zpracování v reálném čase i podmínky ukončení zkoušky a formát přenosu dat do Excelu. Umožňují vyhodnocovat nejrůznější parametry jako je pevnost materiálu, modul pružnosti, atd., provádět složité cyklické testy nebo dlouhodobá měření jako jsou Creep testy, atd. Měřicí metody jsou vytvářeny v jazyku C# jako plugins (připojené moduly) systému BST, knihovnu měřicích metod lze bez omezení dále rozšiřovat.

Univerzální program BST je rovněž základem pro řadu specializovaných řešení, které se zabývají jedním konkrétním typem úloh. Další takové úlohy neustále vznikají na základě podnětů zákazníků.


Kontrolér SF6

Kontrolér SF6 je samostatný hardwarový modul určený k řízení silových zkušebních strojů.

Základem kontroléru je výkonný signálový procesor s řadou periferií, který spolu s hradlovým polem Xilinx Spartan zajišťuje všechny časově kritické funkce. Další funkce poskytují externí CANopen moduly jako je převodník AD24, aj.

Implemetovaný firmware podporuje elektromechanické i hydraulické stroje v režimu rychlostní i silové smyčky. Velká pozornost byla věnována najetí do kontaktu se vzorkem, zabezpečovacím funkcím a podmínkám ukončení zkoušky.

Kontrolér SF6 komunikuje přes USB s nadřízeným počítačem, speciální driver zpřístupňuje funkce kontroléru pro využití v grafickém uživatelském rozhraní.

Vstupy:   11 DI optoisol., 8 DI TTL (KEYB, aj.)  
Výstupy:   12 DO relé, 8 DO TTL (LED, aj.)  
Enkodéry:  2 kanály RS422  
PWM:   2kanály 10 bit konfigurovatelné na 12 bit  
Analogové výstupy:   Signály PWM převedené na 0-10V Převodník AD24

Modul 24 bitového převodníku pro vstup signálů ze senzoru pro měření síly. Vstupní napětí 0-10 mV, výstup měřených hodnot po sběrnici CAN, protokol CANopen DS-401.

 
   
Eltek spol. s.r.o. - © 2011
Galerie | Admin |